Kärlek börjar aldrig med bråk.

Visste du att mäns våld mot kvinnor klassas som ett folkhälsoproblem? Under 2015 anmäldes 28 967 fall av våld i nära relationer mot kvinnor i Sverige. Och varje år misshandlas 13 kvinnor till döds av män som de har, eller har haft, en nära relation med. Men mörkertalet är stort. Enligt BRÅ anmäls bara vart femte fall.

För att stoppa våldet krävs många olika insatser. Det finns inga enkla lösningar – men en bra start är att fundera kring hur vuxna pratar med barn.

Studier visar att vuxna ofta behandlar pojkar och flickor väldigt olika – och därmed också ger dem olika förutsättningar. Ett uttryck som ”kärlek börjar alltid med bråk” kan verka harmlöst, men i praktiken ursäktar det faktiskt en våldshandling.

Hur pratar du-kampanjen handlar om att skapa en medvetenhet kring vilka värderingar vi uppmuntrar. Språket är en nyckel till förändring – och du och jag och alla andra som pratar med barn kan vara en del av den förändringen.

Så. Hur pratar du?

1
Omvärdera gamla uttryck Tänk en extra gång på vad uttryck som “ta det som en man”, “killar är sådär” eller ”han är nog bara kär i dig” egentligen betyder. Eller vad det innebär att “göra ett tjejkast”. Vilka normer och värderingar följer med när man använder såna uttryck?
2
Ge barnen verktyg Släta inte över en våldsam handling med förklaringen att det skulle vara ett tecken på kärlek, det sänder signalerna att kärlek och våld hör ihop. Ge istället barn verktyg så att de kan uttrycka sina känslor med ord.
3
Nolltolerans mot våld Visa nolltolerans mot våld, hur liten eller obetydlig handlingen än verkar vara. Lär istället barnen att de ska stå upp för sig själva och att deras kroppsliga integritet inte får kränkas.
Jobbar du med barn och unga? Använd gärna våra filmer som underlag till diskussion.

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering

UN Women nationell kommitté Sveriges vision är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi vill att alla kvinnor och män ska ha samma möjligheter till arbete och utbildning samt ekonomiskt och politiskt medbestämmande. Vårt arbete genomförs av en ideellt arbetande styrelse, ett kansli i Stockholm, praktikanter och volontärt engagemang av medlemmar i våra lokalföreningar runtom i landet. Vi föreläser om kvinnokonventionen och arbetar för att åstadkomma en attitydförändring i samhället. Vi arbetar även med att påverka och informera beslutsfattare om kvinnors rättigheter och Sveriges skyldigheter enligt FN:s kvinnokonvention.

Tillsammans är enda sättet att skapa verklig förändring. Tack till alla inblandade.

Reklambyrå Members of the Public / Embla Sue Panova & Erik Persson samt design och programmering av Axel Murman. Hannah Bengtsson & Jenny Rödjare, f.d studenter på Forsbergs skola och författare till slutprojektsboken I bet he likes you. Det var där allt började. Det största av tack till alla som har jobbat med filmerna och som utan att tveka la både sin tid och kärlek för att hjälpa oss. Utan er hade våra visioner inte kunnat bli blivit verklighet – och tack vare er överträffades de. Regi: Christopher Panov & Christian Eklöw A-foto: Andres Rignell B-foto: Alexa Magnusson Passare: Andreas Lindholm Ljus: Magnus Karlsson Ljud: Marcus Ohlson Mask: Emelie Ödman Ljudläggning: Rockatown Studios Ett särskilt tack för alla känslor. <3 Jonas Malmsjö Malin Arvidsson Shima Niavarani Ett jättetack till alla som lånade ut dyr utrustning, fin lokal och hjälpte oss med det logistiska. Utan er hade det inte kunnat bli någon kampanj. Ljud & Bildmedia Mjuklyx Studio Budwheels Ett sista tack till Christian Eidevald, forskare vid Stockholms Universitet, som har varit en ovärderlig hjälp med underlag. Samt till Johanna Lundin, styrelseledamot UN Women, Ingrid Forsberg och Jessika Linde.

Vill du har mer information om vårt arbete?

Besök unwomen.se

unwomen.se

Orange Day

35 procent av världens kvinnor har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld – och i vissa länder är uppemot 70 procent. För att våld mot kvinnor kontinuerligt ska uppmärksammas och för att uppmana regeringar, det civila samhället, kvinnoorganisationer, män, ungdomar, den privata sektorn, media och hela FN-systemet att gå samman för att motverka våldet, har den 25:e varje månad utnämnts till Orange Day. På Orange Day uppmanar vi folk världen över att klä sig i orange och på så vis hoppas vi inspirera till dialog kring hur vi ska få ett slut på våld mot kvinnor och flickor och belysa att våldet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

#heforshe

Jämställdhet gynnar alla – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering. Det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Sedan lanseringen 2014 har HeForShe-kampanjen fått stor medial spridning, bland annat genom UN Womens Goodwill-ambassadör Emma Watsons tal i FN hösten 2014, där hon uppmanade män att ta ställning för kvinnors rätt. HeForShe riktar sig inte längre bara till män, utan till alla människor – oavsett könsidentitet. UN Women nationell kommitté Sverige jobbar aktivt med HeForShe-kampanjen för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vill du delta? Skriv under HeForShe!

Vår kamp berör alla. Och du kan engagera dig på flera olika sätt.

 1. SPRID VÅR “HUR PRATAR DU”- KAMPANJ

  #hurpratardu
 2. STÖD UN WOMEN

  Skänk en gåva: Swisha valfritt belopp till 123 900 29 32 så kommer din gåva in på vårt 90-konto. Kontoöverföring: 900293-2 (var noga med att uppge namn, adress och mejladress) Bli medlem: unwomen.se/medlemskap/bli-medlem
 3. VISA DITT DELTAGANDE PÅ ORANGE DAY

  Orange Day infaller den 25:e varje månad och finns för att påminna oss om att kampen mot våld mot kvinnor tyvärr fortfarande behöver föras, hela tiden. Genom att klä dig i orange kan du inspirera till dialog kring hur vi ska få ett slut på våld mot kvinnor och belysa att våldet är en kränkning av de mänskliga rättigheterna. unwomen.se/engagera-dig/orange-day
 4. SKRIV UNDER FÖR #HEFORSHE

  heforshe.org
 5. HANDLA I VÅR WEBBSHOP

  unwomen.se/bestall-material/